Mass Thunder Softball  © All Rights Reserved

#18 Gianna Godek

Shrewsbury

Grad YR:


#34 Megan Leahy
Hudson
Grad YR:


#23 Erin Purcell

Shrewsbury
Grad YR:


#17 Emily White

Hudson

Grad YR:


#15 Josie Martell

Worcester
Grad YR:


#13 Sheila Sawyer

Shrewsbury

Grad YR:


#10 Arianna Smith

Hudson

Grad YR:


#9 Niraagi Shah

Acton

Grad YR:


#8 Jordyn Safranski

Hudson

Grad YR: 2019


#2 Kim Lang

Marlborough

Grad YR:


#1 Anna Bohn

Hudson

Grad YR:


14U Mass Thunder Roster